Vụ đ.ầu đ .ộc chị họ ở Thái Bình: Luật sư lên tiếng về mối qu.an h.ệ b.ất ch.ính gián tiếp g.ây ra cái c.h.ế.t của n.ạn nh.ân

  Theo Luật sư Đặng Văn Cường, mối qu an hệ của P.V.Q. đã gián tiếp gây ra cho người khác và suýt chút nữa là vợ mình cũng th.iệt m.ạng.

  Loading...

  Cơ quan chức năng tiến hành kh.ai qu.ật n ạn nh ân N.T.H. vào sáng 31/12.

  Cơ quan chức năng tiến hành kh.ai qu.ật n ạn nh ân N.T.H. vào sáng 31/12.

  create

  Hoàng Hải / TRÍ THỨC TRẺ