Lạng Sơn: Kiểm tra an toàn thực phẩm khu cách ly tập trung, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu

  Thực hiện Quyết định số 1440/QĐ-SYT ngày 17/5/2021 của Sở Y tế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn, ngày 21/9/2021 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh huyện Văn Lãng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu cách ly tập trung, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu đóng trên địa bàn.

   

  Kiểm tra khu chế biến phục vụ người cách ly tập trung

  Kiểm tra khu chế biến phục vụ người cách ly tập trung

   

  Trong quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy các bếp ăn phục vụ khu cách ly tập trung, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh chưa chấp hành tốt các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định như: Khu vực chế biến chật hẹp, tạm bợ, không tách biệt, không có lưới chống côn trùng động vật gây hại, môi trường xung quanh ô nhiễm nặng; không có hợp đồng mua nguyên liệu thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và nhân viên phục vụ, chưa tổ chức lưu mẫu thức ăn… Đoàn kiểm tra, giám sát đã tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm, hướng dẫn cách lưu mẫu thực phẩm và chế độ kiểm thực 3 bước, cấp phát tờ rơi bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu cơ sở khắc phục ngay những tồn tại đã ghi trong biên bản. 

  Đoàn kiểm tra, giám sát của Chi cục cũng kiến nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh huyện Văn Lãng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nhất là khu cách ly tập trung, khu vực trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu, chủ động phòng ngừa và có phương án đảm bảo ứng cứu kịp thời nếu xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm trong thời gian cách ly. 

  create

  Phạm Thanh Hồng - Chi cục ATVSTP Lạng Sơn / soyt.langson.gov.vn

  Nguồn: https://soyt.langson.gov.vn/kiem-tra-toan-thuc-pham-khu-cach-ly-tap-trung-khu-vuc-trung-chuyen-hang-hoa-tai-cua-khau

  Short URL: http://nong24h.net/bai-viet/1201578