Thưởng thức những đặc sản ‘danh bất hư truyền’ chỉ có ở quê lúa Thái Bình

    Mỗi vùng sẽ có những đặc sản của riêng mình, Thái Bình cũng không ngoại lệ. Có những món ăn đặc trưng của Thái Bình, cũng có những món ăn khác được […]

    Những Lý do khiến cho người Việt Ở Mỹ khổ đến mấy cứ nhất quyết không chịu về ?

    Đất nước Mỹ đã cho mình quá nhiều cơ hội. Rõ ràng là, chỉ cần 5000 USD để mua một chiếc xe 40-50.000 USD; 10-20.000 USD để mua một căn nhà 400.000 USD. […]

    […]